Comissió tria de llibresLa comissió tria de llibres és la responsable de seleccionar els llibres que cada curs escolar formen part dels lots que la Ratoliva, l’Ània i l’Iu porten als centres i que s’utilitzen en els tallers.

En formen part:

  - Dos representants de les biblioteques municipals.
  - Dos representants de les biblioteques escolars.
  - Un representant de les llibreries.
  - L’animadora de les activitats del PAL.
  - Un representant de l'IMET.
Cadascun dels sectors fa propostes de llibres i temàtiques pensant en cadascun d’aquests nivells:

  - Educació infantil (P3-P4-P5)
  - Cicle inicial d’educació primària (1r i 2n)
  - Cicle mitja d’educació primària (3r i 4t)
  - Cicle superior d’educació primària (5è i 6è)
En una reunió de la comissió, es fa presentació de les diferents propostes i, d’entre totes les propostes, s’acorda quina és la temàtica que es desenvoluparà en cadascun dels nivells i quins tres llibres han estat seleccionats.


Darreres publicacions