El PlaL'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, sensible i motivat per la qualitat de l'ensenyament i dels serveis en els centres educatius de la ciutat, durant el curs 1997-1998 va començar a centrar part de les seves actuacions i prioritats en el camp de les biblioteques escolars i l'animació a la lectura, va engrescar als centres educatius a constituir una comissió de treball de mestres voluntaris per dissenyar un projecte que tingués per objectiu fer nous lectors.

Així, a principis de curs 1998-1999, l'Ajuntament presenta el Pla d’Animació a la Lectura, amb la voluntat d’aconseguir:

    - Fomentar i millorar les competències lectores, el gust per la lectura i el desenvolupament de l’hàbit lector com a eines bàsiques que contribueixen a l’èxit escolar i l’aprenentatge de l’alumnat.
    - Estimular el coneixement de la literatura infantil i juvenil.
    - Aprofundir en el coneixement dels serveis i dels recursos de les biblioteques municipals, potenciant aquests espais tant a nivell d’escola com les biblioteques municipals.
    - Dotar de fons bibliogràfic a les biblioteques dels centres de primària.
Impulsat pel Servei d’educació de l’IMET i la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, a través de les seves dues biblioteques municipals, el Pla d’Animació a la Lectura s’adreça a segon cicle d’educació infantil (P3-P4-P5) i a primària (des de primer a sisè), s’executa al llarg del curs escolar i dins l’horari lectiu. Són els centres educatius qui, de forma voluntària, decideixen participar.

Actualment, tots els centres d’infantil i primària de Vilanova i la Geltrú (11 públics i 6 concertats) participen en el projecte.

Dins el pla, diferenciem tres actuacions:
Darreres publicacions